Klachten

De Beleverij. Daar maak je wat mee.

Klachtenprocedure
Ben je niet geheel tevreden over onze dienstverlening of in geval van gebreken van de accommodatie, dan kun je een klacht indienen. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen wij je om onderstaande klachtenprocedure te volgen.

STAP 1: Mondeling op locatie
We vragen je klachten in eerste instantie ter plaatste bij het dienstdoende personeel te melden, zodat de mogelijkheid kan worden geboden om de klacht ter plaatse op te lossen. Klachten over personeel kun je melden bij de verantwoordelijke manager op de locatie.

STAP 2: Schriftelijk op locatie
Indien een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan heb je de mogelijkheid om de klacht schriftelijk in te dienen via een klachtenformulier. Dit formulier wordt ingevuld en opgestuurd naar de verantwoordelijk manager. Ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van vijf werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Het klachtenformulier is op locatie te verkrijgen.

STAP 3: Aan de directie van De Beleverij
Mocht ook dit niet tot een gewenste oplossing leiden, dan heb je de mogelijkheid om bij de directie van De Beleverij in beroep te gaan tegen de beslissing. Je dient een klacht schriftelijk in per mail of post o.v.v. NAW-gegevens en locatienaam. Ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

Contactgegevens
De Beleverij
Oude Boekeloseweg 31
7553 DS Hengelo
administratie@debeleverij.nl

Geverifieerd door MonsterInsights